موضوعاتی که می‌خواهم در مورد آن بنویسم

بیشتر مطالب ارائه‌شده در این وبلاگ در حیطه مطالعات و تحقیقات من خواهد بود.

در حال حاضر قسمتی از مطالعات من در مورد تغذیه و سلامتی است که مفصلاً درباره آن مطلب خواهم نوشت، و در ادامه آن در مورد طب مکمل و طب کل‌نگر باهم گفتگو خواهیم کرد.

هم‌راستا با علایقم ، قسمتی را به شرق‌شناسی اختصاص خواهم داد و همچنین در مورد ورزش موردعلاقه‌ام یوگا خواهم نوشت.

در مورد رشته تحصیلیم و مباحث مدیریت مالی مقاله‌هایی که در حال مطالعه آن هستم منتشر خواهم کرد و در مورد آن توضیح خواهم داد.

قسمت اعظم مطالب وبلاگ را به موضوعات مرتبط با مهارت های فردی و توسعه آن اختصاص خواهم داد و از کتاب‌هایی که در این رابطه منتشر شده و سایت های مربوطه مطلب خواهم نوشت.

در مورد روانشناسی هم مطالعاتی دارم که هرازگاهی در مورد آن‌هم مطالبی خواهم نوشت و قسمتی از مطالب را هم به مسائل روز اختصاص خواهم داد.

موارد بالا پیش‌فرض‌های من برای نوشتن مطلب است و بر اساس مخاطبین و سیر مطالعاتی من سعی خواهم کرد مطالب باارزش و مفیدی را منتشر نمایم.

ولی نمی‌خواهم نوشته‌هایم را محدود به موارد بالا کنم چون قالب ذهنی محدود، باعث از دست دادن خلاقیت می‌شود.

البته هنوز در ابتدای مسیر هستم و زود است که پیش‌داوری کنم، دلیل نوشتن این مطالب برای این است که ذهنیتی از کاری که می‌خواهم انجام دهم داشته باشم.

پست‌ها را ادامه می‌دهم تا ببینم مطالب به کدام سمت کشیده می‌شود و این‌گونه بعد از چند ماه که این مطلب را خواهم خواند راحت‌تر می‌توانم ذهنیاتم را داوری کنم.

ادامه میدهم تا ببینم چه می شود…

5
اشتراک‌گذاری
مهرداد علائی

ارسال پاسخ